Zelená pro občany - boj o stromy v Hulíně

Zelená pro občany - boj o stromy v Hulíně

Spolek vznikl v roce 2014 z iniativy několika občanů, kteří se rozhodli nesmířit s kácením lip na náměstí. Byli alespoň částečně úspěšní a tak se začali věnovat i jiným problematickým případům v Hulíně. 

Pomáhali jsme radou a zkušeností při vzniku spolku a při komunikaci s úřady v první fázi.

Lípy byly vysazeny na náměstí téměř před sto lety, a to systematicky a zcela účelově. Naši předkové měli i v takové oblasti jako je výsadba zeleně pevně stanovený systém, který se v současné době někam ztratil. Stromy byly vysazovány vždy proto, aby něco před něčím chránily, aby přinášely konkrétní užitek, aby vytvářely stín apod. Myslím, že nikdy v obecních aglomeracích nebyly vysazovány jen tak, pro parádu. Vzrostlý strom byl svým specifickým posláním organickou přirozenou součástí obce. Můžeme o tom filozofovat, můžeme spekulovat, ale to nic nemění na tom, že funkce stromu v obci je stále nezastupitelná a jeho odstraněním dojde k nenahraditelné a na dlouhá desetiletí nevratné škodě.

Další informace: zelenaproobcany.cz/