Vrbový háj za Černou za Bory

Správa železniční dopravní cesty požadovala vykácení vitálního a malebného vrbového háje Na Bahenkách, ačkoli stromy byly tak vzdálené od trati, že ji nemohly ani případným pádem ohrozit.

S bezdůvodným kácením jsme nesouhlasili. Vrby tvoří hlukovou bariéru vůči projíždějícím vlakům, vysoušejí tamní bažinatý terén a tvoří estetický prvek krajiny. Orgán ochrany přírody se s naším názorem ztotožnil a kácení nepovolil.