Topoly u Hostovic

Topoly u Hostovic

Správa železniční dopravní cesty navrhla odstranit kolem železničních tratí nejen v oblasti Pardubic z důvodu bezpečnosti velké množství stromů.

U většiny těchto žádostí šlo o běžné nálety a žádosti byly oprávněné. Nicméně v některých případech jsme zastávali stanovisko, že je kácení zbytečné a požadovali nezávislé objektivní posouzení.

Díky tomu byla kácení ušetřena i tato řada 50 topolů u Hostovic. Odborníci v rámci řízení nenašli vážné důvody ke skácení a tak tento výrazný zdaleka viditelný krajinný prvek byl zachován.