Spolek Kaštanka Hradec Králové - stromy ohrožené stavbou železnice

Spolek Kaštanka Hradec Králové - stromy ohrožené stavbou železnice

Překrásná alej kaštanů podél železniční trati v Hradci Králové. Ohrožená rozšiřováním trati. Místní lidé se v roce 2016 spojili k záchraně stromů. Jsou přitom v těžké situaci, protože bránit nutnému rozšíření tratě nechtějí a asi ani nemohou.

Nabídli jsme pomoc a zkušenost v prvních fázích jednání s úřady a pomohli rozšířit vědomí o případu i v Pardubicích

Kaštanka nemůže sice ovlivnit globální změny, ale pro naše město je výrazným „ochlazovačem“. V posledních letech jsme si nechali okolo Hradce zastavět ornou půdu, mokřadné louky okolo Labe i Orlice hypermarkety s obrovskými betonovými a asfaltovanými parkovišti. Na meteorologické radaru můžeme tak často pozorovat, jak v Pardubicích až po Opatovice nad Labem prší, ale jakmile se deštný mrak dostane nad zmíněné sluncem rozpálené plochy, vlivem vertikálního proudění teplého vzduchu se rozpustí nebo je vyfouknut do vyšší výšky a to je hlavní příčina, proč v Hradci Králové neprší tak často, jako jinde v okolí. V Kaštance je v teplých dnech až o několik desítek stupňů Celsia nižší teplota nežli v centru města..

 

Informace: https://kastanka-hk.cz/