Opatovický kanál

Opatovický kanál

Soukromí vlastníci pozemků žádali o povolení ke skácení 41 stromů podél Opatovického kanálu. Uváděli ohrožení bezpečnosti lidí, majetku, státní památky Opatovický kanál a pádu stromů do vedení vysokého napětí.

Vlastník se vykázal listinou firmy, údajně zastupující rozvodné závody ČEZ, že stromy ohrožují vedení vysokého napětí 35 kV. Dotazem u firmy ČEZ Distribuce jsme zjistili, že nikoho takového nepověřili a také na uvedené adrese firma neexistuje. Ochranné pásmo je ze zákona 7 m, ale na místě bylo zjištěno, že nejbližší stromy jsou vzdáleny 18 m, a vedení tedy není ohroženo.

Při místním šetření, jehož účastníky jsme byli, bylo zjištěno, že u více než poloviny stromů nejsou vážné důvody pro odstranění a jejich kácení nebylo povoleno.

Přesto si vlastníci posléze podali novou žádost o skácení 25 zbylých stromů. Naštěstí zvítězil zdravý rozum a jak Agentura ochrany přírody a krajiny, tak i Povodí Labe, odbor životního prostředí i orgán ochrany přírody žádost v plném rozsahu zamítli.