Lipová alej u nádraží

Lipová alej u nádraží

Lipová alej, která lemuje ulici od centra města k nádraží, měla být v připravovaném projektu rekonstrukce prostoru před nádražím vykácena a nahrazena novými stromy. Přitom u většiny stromů v aleji nebyl pro takové kácení žádný nezbytný důvod. Jednali jsme se zástupci města, projektanty i úřady a podařilo se nám dosáhnout změny a kácení zabránit.

Samozřejmě, že pro stavební firmu je obtížnější při rekonstrukci ulice zachovat původní vzrostlé stromy, ale to nemá být důvod k tomu, aby každé stavební úpravy v ulicích znamenaly automaticky odstranění stávající zeleně. V tomto dopravně exponovaném místě jsou navíc vzrostlé stromy důležité pro snižování prašnosti i hluku.