Lípa na Třídě Míru

Lípa na Třídě Míru

Rekonstrukce Třídy Míru si vyžádala vykácení prakticky všech původních stromů. Poté, co jsme se seznámili s jejich stavem, jsme dali projektantům za pravdu, že jejich odstranění je správné. Stromy nebyly perspektivní a nebyly v dobrém zdravotním stavu. Navíc musíme ocenit, že se počet stromů na Třídě Míru po rekonstrukci zvýší.

Požádali jsme tedy architekta pouze o zachování této velké lípy, která měla být původně také skácena, ačkoli nekoliduje s projektem a je zdravá. Lípu se opravdu podařilo zachránit a doufejme, že zdárně přečká stavební činnost ve svém okolí.