Kaštany pod Vinicí

Kaštany pod Vinicí

Toto kaštanové stromořadí je na levém břehu Chrudimky při cestě podél tenisových kurtů. Povodí Labe nahlásilo kácení dvou stromů hned na začátku stromořadí, údajně z důvodu špatného zdravotního stavu.

Odbor životního prostředí magistrátu nicméně kácení nepovolil a nechal vypracovat odborný posudek, který žádné poškození nebo chorobu stromů nenašel a stromy nemusely být skáceny. V tomto konkrétním případě jsme s postupem úřadu byli spokojeni.

Kácení, které provádí kolem Chrudimky v tomto prostoru správce toku, považujeme za zbytečně rozsáhlé. Nemáme ale prakticky žádnou možnost, jak toto ovlivnit.