Javor na hřbitově v Bohdanči

Javor na hřbitově v Bohdanči

Bylo požadováno skácení javoru, který roste několik metrů od hrobu, protože prý kořeny zasahuje do jeho konstrukce, na hrob padají listy a z náletu semen vyrůstají na hrobě mladé stromky.

Zjistili jsme, že důvody žádosti o kácení jsou malicherné nebo neodpovídají skutečnosti. Podle zákona lze kácet dřeviny jen ze závažných důvodů. Proto jsme s kácením stromu nesouhlasili.

 Agentura ochrany přírody a krajiny náš názor podpořila a orgán ochrany přírody navrhované skácení stromu zamítl.