Jasan za Albertem

Jasan za Albertem

Mohutný jasan (Fraxinus excelsior) roste u význačného krajinného prvku Podkova v Pardubicích, za obchodním domem Albert. Strom byl již jednou vyhlášen za památný, ale na nátlak vlastníka muselo být toto vyhlášení zrušeno. Jasan je rozložitou dominantou celého prostoru. Má obvod kmene 510 cm a je v dobrém zdravotním stavu. Dendrologický posudek stanovil jeho hodnotu na 232 tisíc Kč.

Investor a projektant hodlali tento i okolní stromy skácet kvůli přístavbě nové prodejny a plánované silnici. Ekologická hodnota dřevin určených ke kácení byla vyčíslena na částku 629 tisíc Kč. Po několikaměsíčním boji s investorem se podařilo tyto stromy zachránit. Požadovaná náhradní výsadba v této ceně byla pravděpodobně jednou z příčin, proč investor od požadavku kácení nakonec ustoupil.