Jasan Hlaváčova ul.

Jasan Hlaváčova ul.

Vlastník pozemku chtěl skácet tento mohutný jasan o obvodu kmene přes 2 metry. Při místním šetření vyšlo najevo, že žadateli se nelíbí padání semen a možnost pádu suchých větví.

Zjistili jsme, že jasan je vitální, estetický a místo vhodně oživuje. Několik suchých větví v koruně bylo důsledkem zanedbané péče.

S kácením jsme rozhodně nesouhlasili a doporučili jsme žadateli, aby strom nechal odborně ošetřit. Orgán ochrany přírody se s naším názorem ztotožnil a kácení nepovolil.