Duby Ohrazenice Školská ul.

Duby Ohrazenice Školská ul.

Stavitel požadoval změnu původního projektu, která spočívala v rozšíření parkoviště o dvě stání. Tomu by musely ustoupit tři duby na okraji zelené plochy.

Podle našeho názoru tvoří tato skupina dubů vhodné ozelenění a požadované vydláždění by z architektonického i estetického hlediska bylo nežádoucím krokem. Odstranění stromů by také zvýšilo dopravní riziko v tomto místě, protože by umožnilo zvýšení rychlosti vjezdu a výjezdu aut a možný konflikt s chodci.

Orgán ochrany přírody se ztotožnil s naším názorem a kácení těchto dubů nepovolil.