Břízy v Semtíně

Břízy v Semtíně

Z důvodu výstavby příjezdové cesty k výrobní hale mělo být odstraněno 19 ks břízy bělokoré. Při místním šetření se zjistilo, že cestu i budoucí manipulační plochy lze vybudovat i bez kácení všech požadovaných stromů.

Souhlasili jsme s kácením nebezpečných, nakloněných a trouchnivých stromů, ale více než polovinu stromů (10 ks) se podařilo zachránit. Stromy, zvláště v semtínském prostoru, jsou cennou přírodninou, zlepšují místní ovzduší, zachycují polétavý prach a tvoří hlukové i bezpečnostní bariéry.