Pardubice

Jabloň na Dukle

Na Dukle už řadu let probíhá postupná úprava vnitrobloků, při které se rozšiřují parkoviště, obnovují cesty, ale také mizí i řada stromů a keřů. U některých je jejich odstranění nezbytné i z důvodu jejich stáří nebo nevhodného umístění. Jsou ale případy, kdy se skácí strom zcela zbytečně,...

Dub na Hůrkách u Labe

Tento dub o obvodu kmene 120 cm měl být skácen pro údajný špatný zdravotní stav ohrožující bezpečnost. Vlastník pozemku si chtěl na levém břehu Labe postavit karavan, aby se zde mohl rekreovat. Dub je evidentně zdravý, vitální strom s výskytem několika suchých větví a jednou ulomenou kosterní...

Lipová alej u nádraží

Lipová alej, která lemuje ulici od centra města k nádraží, měla být v připravovaném projektu rekonstrukce prostoru před nádražím vykácena a nahrazena novými stromy. Přitom u většiny stromů v aleji nebyl pro takové kácení žádný nezbytný důvod. Jednali jsme se zástupci města,...

Platany u nádraží

V prostoru mezi poštou a nádražím rostou mimo jiné i tyto dva nádherné a perspektivní platany. Původní projekt rekonstrukce přednádraží počítal s odstraněním většiny stávající zeleně včetně těchto dvou stromů. Požádali jsme zastupitele, abychom mohli s projektantem znovu projít každý...

Kaštany pod Vinicí

Toto kaštanové stromořadí je na levém břehu Chrudimky při cestě podél tenisových kurtů. Povodí Labe nahlásilo kácení dvou stromů hned na začátku stromořadí, údajně z důvodu špatného zdravotního stavu. Odbor životního prostředí magistrátu nicméně kácení nepovolil a nechal vypracovat odborný...

Lípa na Třídě Míru

Rekonstrukce Třídy Míru si vyžádala vykácení prakticky všech původních stromů. Poté, co jsme se seznámili s jejich stavem, jsme dali projektantům za pravdu, že jejich odstranění je správné. Stromy nebyly perspektivní a nebyly v dobrém zdravotním stavu. Navíc musíme ocenit, že se počet...

Jasan za Albertem

Mohutný jasan (Fraxinus excelsior) roste u význačného krajinného prvku Podkova v Pardubicích, za obchodním domem Albert. Strom byl již jednou vyhlášen za památný, ale na nátlak vlastníka muselo být toto vyhlášení zrušeno. Jasan je rozložitou dominantou celého prostoru. Má obvod kmene 510 cm a...

Rododendrony v parku

Původní představa autora projektu tzv. "revitalizace Tyršových sadů" byla taková, že z centrální části parku zmizí všechny keře. Ty měly zůstat jen na obvodu parku. Příkladem takto ohrožených keřů je i tato skupina vzrostlých a nádherně kvetoucích rododendronů, která měla být podle původního...

Vrba v Tyršových sadech

Tento starý strom je dnes již torzem, ale stále je to estetická dřevina, která park zdobí. Stal se tak trochu symbolem našeho boje proti zbytečnému kácení v parku i tím, že se ocitl na titulní straně kalendáře aktů, který na příběh Tyršových sadů upoutal pozornost médií. K pokácení vrby nebyl žádný...

Skupina vrb v parku

Spor, který jsme vedli s projektantem a magistrátem v Tyršových sadech, se týkal nejen toho, které stromy mají padnout, ale také toho, do jakého časového intervalu se má kácení rozložit. Jedním z důvodů je vysoká hladina spodní vody, která zeleň v parku ohrožuje.Naše...

Jasan Hlaváčova ul.

Vlastník pozemku chtěl skácet tento mohutný jasan o obvodu kmene přes 2 metry. Při místním šetření vyšlo najevo, že žadateli se nelíbí padání semen a možnost pádu suchých větví. Zjistili jsme, že jasan je vitální, estetický a místo vhodně oživuje. Několik suchých větví v koruně bylo důsledkem...

Duby Ohrazenice Školská ul.

Stavitel požadoval změnu původního projektu, která spočívala v rozšíření parkoviště o dvě stání. Tomu by musely ustoupit tři duby na okraji zelené plochy.Podle našeho názoru tvoří tato skupina dubů vhodné ozelenění a požadované vydláždění by z architektonického i estetického hlediska bylo...