Okolí Pardubic

Topol v Hostovicích

Město Pardubice kvůli připravovanému projektu Revitalizace odstavného ramene Hatě v Hostovicích požádalo o kácení většího počtu stromů. Měl být pokácen i obrovský topol s obvodem větším než 3 metry, který se vypíná rozložitými větvemi nad okolí břehu mrtvého ramene. Zjistili jsme, že topol je...

Topoly u Hostovic

Správa železniční dopravní cesty navrhla odstranit kolem železničních tratí nejen v oblasti Pardubic z důvodu bezpečnosti velké množství stromů.U většiny těchto žádostí šlo o běžné nálety a žádosti byly oprávněné. Nicméně v některých případech jsme zastávali stanovisko, že je kácení...

Javor na hřbitově v Bohdanči

Bylo požadováno skácení javoru, který roste několik metrů od hrobu, protože prý kořeny zasahuje do jeho konstrukce, na hrob padají listy a z náletu semen vyrůstají na hrobě mladé stromky.Zjistili jsme, že důvody žádosti o kácení jsou malicherné nebo neodpovídají skutečnosti. Podle zákona lze...

Javory v Bohdanči

Tyto javory rostou u staré hřbitovní zdi, která je součástí nemovité kulturní památky - areálu kaple sv. Jiří. Město Lázně Bohdaneč žádalo o jejich skácení, protože prý svými kořeny zeď poškozují a ohrožují její stabilitu. Zjistili jsme, že stromy zeď ani kapli neničí, jsou zdravé a vitální. Javory...

Vrbový háj za Černou za Bory

Správa železniční dopravní cesty požadovala vykácení vitálního a malebného vrbového háje Na Bahenkách, ačkoli stromy byly tak vzdálené od trati, že ji nemohly ani případným pádem ohrozit. S bezdůvodným kácením jsme nesouhlasili. Vrby tvoří hlukovou bariéru vůči projíždějícím vlakům, vysoušejí tamní...

Opatovický kanál

Soukromí vlastníci pozemků žádali o povolení ke skácení 41 stromů podél Opatovického kanálu. Uváděli ohrožení bezpečnosti lidí, majetku, státní památky Opatovický kanál a pádu stromů do vedení vysokého napětí. Vlastník se vykázal listinou firmy, údajně zastupující rozvodné závody ČEZ, že stromy...

Břízy v Semtíně

Z důvodu výstavby příjezdové cesty k výrobní hale mělo být odstraněno 19 ks břízy bělokoré. Při místním šetření se zjistilo, že cestu i budoucí manipulační plochy lze vybudovat i bez kácení všech požadovaných stromů. Souhlasili jsme s kácením nebezpečných, nakloněných a trouchnivých stromů, ale...