Od roku 2011 jsme se věnovali ve svém volném čase desítkám případů, kdy měly být skáceny stromy nebo keře v našem okolí.  Jako ekologický občanský spolek můžeme být podle zákona aktivním účastníkem správních řízení, podávat podněty, dožadovat se odborného posouzení a v případě nespokojenosti se odvolávat k vyšší instanci.  

Velmi často nám nezbývánež uznat, že je kácení nezbytné, pak jsme se ale vždy zasazoval o to, aby každý skácený strom zeleně byl nahrazen novou výsadbou. 

V mnoha případech můžeme s radostí konstatovat, že sami úředníci ochrany přírody konají tak, jak mají, a sami zabrání zbytečnému kácení. 

Je ale i řada případů, kdy naše aktivní účast v případu pomohla tomu, že byly zachráněny stromy nebo keře, které by jinbak zbytečně padly.

 

Na následujících stránkách se můžete podívat na některé zajímavé případy, se kterými jsme se setkali. Možná buodu inspirací i pro Vás při snaze ochranit stromy ve Vaší blízkosti.