Odjinud

Spolek Kaštanka Hradec Králové - stromy ohrožené stavbou železnice

Překrásná alej kaštanů podél železniční trati v Hradci Králové. Ohrožená rozšiřováním trati. Místní lidé se v roce 2016 spojili k záchraně stromů. Jsou přitom v těžké situaci, protože bránit nutnému rozšíření tratě nechtějí a asi ani nemohou. Nabídli jsme pomoc a zkušenost v prvních fázích jednání...

Zelená pro občany - boj o stromy v Hulíně

Spolek vznikl v roce 2014 z iniativy několika občanů, kteří se rozhodli nesmířit s kácením lip na náměstí. Byli alespoň částečně úspěšní a tak se začali věnovat i jiným problematickým případům v Hulíně.  Pomáhali jsme radou a zkušeností při vzniku spolku a při komunikaci s úřady v první...