Spolek Chráníme stromy vznikl na podzim 2011 na podporu aktivit pro záchranu stromů a keřů v Tyršových sadech v Pardubicích. 

Cílem spolku je ochrana a podpora městské a obecní zeleně, především snaha ochránit stromy a keře před zbytečným kácením a podporovat výsadbu nových stromů ve městech a jejich kvalitní údržbu.

Jsme přesvědčeni, že stromy a keře do města patří nejen pro svoji krásu, ale především proto, že zásadně zlepšují životní prostředí obyvatel ve městech – především snižují hluk z dopravy, prašnost a obecně výskyt nezdravých látek v ovzduší. Opakovaně se setkáváme s tím, že na městskou zeleň není pohlíženo jako na rovnocennou složku městského prostředí a je při rekonstrukcích a rozvojových projektech obětí nedostatečně chráněna.

Jsme sdružením laiků, občanů, kteří usilují o zdravé a krásné životní prostředí v obcích, ve kterých žijí. V odborných věcech plně respektujeme názory nezávislých odborných institucí a expertů a snažíme se naopak, aby tyto názory byly adekvátně přijímány i politiky a úředníky.

Působíme především v městských částech Pardubic, dále v Lázních Bohdaneč a v důležitých případech i na dalších místech Pardubického kraje. Konzultace a informace ale v případě zájmu poskytujeme občanům a spolkům v celé České republice.

Spolek za dobu své existence na mnoha případech aktivně spolupracoval s dalšími ekologickými organizacemi a spolky na Pardubicku i s mnoha neziskovými organizacemi v celé České republice. Jsme nepolitický spolek, nepůsobíme ve prospěch žádné politické strany nebo hnutí a nemáme jako spolek žádné politické ambice.

Členem spolku se může stát každý zájemce, který souhlasí s jeho cíli a dodržuje stanovy spolku.

Spolek je řízen tříčlenným výborem, který je volen na jeden až tři roky členskou schůzí.

V současné době jsou členy výboru  MUDr. Miroslav Seiner, Jaroslav Svoboda a Ing. Jiří Svoboda

 

Tyto stránky poskytují informace o současné činnosti spolku, zajímáte-li se především o případ revitalizace Tyršových sadů v Pardubicích, navštivte speciální stránky www.tyrsaky.cz