Předběžná zpráva o usychání stromů v Tyršových sadech

16.06.2016 23:55

V pardubických Tyršových sadech usychají stromy. Radnice městského obvodu přiznala zatím 15 stromů, které uschly od počátku roku. V tisku se již objevila reakce pana Brendla, bývalého náměstka, který měl projekt obnovy parku na starosti, a který dává usychání stromů do souvislosti s tím, že v parku zůstaly údajně neperspektivní stromy, o nichž bylo jasné, že se budou muset kácet. Pardubická radnice ústy svého mlulvčího dala najevo, že není žádná indicie, že usychání stromů souvisíí se stavebí činností v parku, která proběhla minulý rok. Radnice nijak nenaznačila, že by v tuto chvíli pátrala po příčině takto zásadního problému. 

Zveřejňujeme proto holá fakta o tom, které stromy usychají, aby si veřejnost mohla na věc udělat vlastní názor. Jde o předběžná fakta - neznáme celý rozsah usychání ani jeho přčinu. Budeme ale průběžně zveřejňovat vše, co o problému zjistíme.

Především je nutno konstatovat, že v parku usychají nejen stromy, o které vedl projektant a magistrát spor s ekologickými sdruženími, ale usychají i stromy, které sám projektant od počátku navrhoval v parku ponechat, tedy považoval je za zcela zdravé a perspektivní. I když nejvíce postiženy usycháním jsou břízy, je mezi uschlými stromy i jilm, borovice, dub a topol. 

Spolky Chráníme stromy a Zelená pro Pardubicko argumentovali od počátku sporu s pardubickou radnicí obavou, že projekt ing. Jiránka (společnosti New Visit) může zasáhnout do velmi citlivého ekosystému parku tak, že to ohrozí nejen novou výsadbu ale i původní vegetaci. 

Na jaře 2016 jsme po problémech se zatopováním velkých ploch parku po deštích požadovali, aby pardubická radnice začala monitorovat to, zda nedošlo stavebními pracemi ke změně vodních poměrů na území parku. primátor tento návrh jako bezdůvodný zamítl. Více o tomto problému naleznete zde:

Na přiložené mapce jsou červenými hvězdičkami označeny usychající stromy, které měly být podle projektu v parku zachovány od počátku. Žlutě jsou označeny stromy, které původní projekt požadoval skácet a později byly stromy buď z kácení projektantem vyjmuty nebo je nepovolil skácet orgán ochrany přírody. I u všech těchto stromů ale byla vitalita samotným žadatelem na pětibodové stupnici hodnocena maximálně stupněm 2 na stupnici 0 - 4 (nula je nejlepší hodnocení)

 

Pro tento krásný dub bylo v betonové promenádě "vyříznuto" místo a od prvopočátku projektant počítal, že v parku zůstane. Strom byl hodnocen jako zcela zdravý a perspektivní. Nyní čeká na skácení.

Také tato nejkrásnější bříza v celém parku byla od prvního návrhu jako silná a zdravá začleněna do návrhu projektanta Jiránka. Právě břízy jsou usycháním poškozeny nejvíce. Uschlá je nejen druhá bříza u stejné cesty vzadu na obrázku, ale začíná prosychat i několik dalších stromů v těsném sousedství kavárny.

Hned v sousedství kavárny můžeme naléztdalší mrtvý strom - jednu ze dvou statnách borovic. I tato borovice byla mezi stromy, které jako perspektivní plánoval projekt zachovat.

Uschlý jilm u hradeb - také tento strom byl před tzv. revitalizací zcela zdravý.

Kompletně uschlý zerav u hradeb - u tohoto stromu naopak projektant o skácení usiloval od počátku