Zahajeni řízení - kácení u Labe MO VII.PDF - přihlášeni

02.04.2012 15:21

120328_Labe_00_zahajeni.pdf (118 kB)

120328_Labe_zahajeni řízení - kácení u Labe MO VII.PDF (87,8 kB)

pokácení 17 ks topolů o obvodech kmene 4x 90, 3x 80, 2x 85, 110,
170, 130, 150, 92, 160, 120 a 200 cm ve výčetní výšce 130 cm nad zemí na pozemcích
označených jako parcela popisného čísla 65/2, 70/8, 70/1, 613/20, 65/3 a 645/2, k.ú. Rosice
nad Labem, 2 ks vrby o obvodech kmenů 80 a 80 cm ve výčetní výšce na pozemcích
označených jako parcela popisného čísla 65/2, k.ú. Rosice nad Labem, 1 ks břízy o obvodu
kmene 90 cm ve výčetní výšce na pozemku označeném jako parcela popisného čísla 613/20
v k.ú. Rosice nad Labem a 1 ks osiky o obvodu kmene 130 cm ve výčetní výšce na pozemku
označeném jako parcela popisného čísla 613/20, k.ú. Rosice nad Labem z důvodů nutné
opravy povrchu cyklostezky,
 
Námitky můžeme uplatnit do čtvrtka 5. 4.