Výzva zastupitelům Pardubic k výstavbě tzv. propojky přes Červeňák

26.05.2016 10:39

Spolek Chráníme stromy společně se spolky Zelená pro Pardubicko a Naše Pardubice vydalo dnes společnou výzvu zastupitelům Pardubic k otázce výstavby propojky mezi Višňovkou a Pardubičkami přes bývalé vojenské cvičiště.  

Vyzýváme zastupitele, aby zamítli návrh připomínky k variantnímu návrhu XIX. Změn územního plánu, který má otevřít cestu k budování silnice přes bývalé vojenské cvičiště z Višňovky do Pardubic. Tento záměr považujeme za špatný a nekoncepční a v rozporu se zájmy většiny obyvatel Pardubic.

Vyzýváme zastupitele, aby usilovali o opravdu systémové dopravní řešení, tedy propojení jihovýchodní a jihozápadní části města přes tzv. jihovýchodní tangentu (jihovýchodní obchvat), a to v ideálním případě tak, aby trasa co nejméně narušila nebo úplně minula cenný přírodní prostor bývalého vojenského cvičiště.

K tomuto stanovisku nás vedou tyto argumenty:

1)    Prostor bývalého vojenského cvičiště je dosud v územním plánu veden jako zeleň krajinná a zeleň významná pro tvorbu krajiny a navíc leží v záplavovém území a vždy deklarovaným záměrem města bylo, aby zde vznikla rekreační odpočinková zóna. Protože vybudování obchvatu- tangenty město nadále deklaruje a má v tom podporu firmy Foxconn, znamená to, že touto zamýšlenou rekreační zónou by procházely hned dvě silnice, přičemž zamýšlená propojka by jí protínala přímo středem v nejcennější části. To znamená naprostou degradaci původního záměru rekreační zóny, kterou již nikdy nepůjde realizovat opravdu kvalitně. Obrovský a nenahraditelný potenciál tohoto území bude nenávratně zničen.

2)    Jihovýchodní obchvat není sice v investičním a dotačním plánu do roku 2020, ale městu nic nebrání, aby vyvinulo maximální tlak k tomu, aby se tato stavba, jejíž realizace není prakticky spojena s žádnými výkupy pozemků a která je i v zájmu významného pardubického zaměstnavatele, dostala do plánů po roce 2020. Vedení města tak dnes prosazuje za cenu mnoha desítek miliónů vybudování dopravní stavby, jejíž využitelnost jako silniční komunikace má být maximálně jednotky let. Jde o jednoznačné plýtvání veřejnými penězi.

3)    Budování tzv. propojky není postaveno na žádné domyšlené dopravní koncepci a je vedením města obhajováno snadno vyvratitelnými a dokonce navzájem rozpornými argumenty. Realizace propojky s vysokou pravděpodobností zhorší dopravní situaci v okolí nemocnice na ulici Kyjevské a Štrossově i životní prostředí občanů sídliště na Okrouhlíku.

4)    Vedení města neplní letošní usnesení zastupitelů, aby intenzivně pracovalo na získání všech pozemků armády na bývalém vojenském cvičišti do majetku města., Stále tak reálně hrozí, že pozemky připadnou soukromému investorovi, který je získá v dražbě. Vzniká tak otázka, zda budování silniční propojky není ve skutečnosti především v zájmu těchto případných soukromých investorů, neboť existence nové komunikace by hodnotu pozemků v jejím okolí zásadně zvyšovala.

Miroslav Seiner za spolek Chráníme stromy

Jan Linhart za spolek Zelená pro Pardubicko

Filip Sedlák za spolek Naše Pardubice

Uvedené spolky spolupracují v rámci iniciativy Přírodní park Červeňák

Text výzvy můžete stáhnout zde: chs_zpp_červeňák_výzva_160526b.pdf (122187)

 

K danému záměru vydal podobné stanovisko i Město na kole - viz zde