Pernštejnská alej u Bohdanče uspěla v anketě Alej roku

29.12.2015 09:50

Starobylá alej, lemující silnici mezi Lázněmi Bohdaneč a Neratovem se stala Alejí roku 2015 Pardubického kraje. Oznámili to zástupci Občanského sdružení Chráníme stromy, kteří alej do ankety nominovali.

„Máme velkou radost, že se nám alespoň částečně podařilo upozornit na přírodní i historickou hodnotu tohoto stromořadí a doufáme, že to pomůže snahám o její záchranu,“ sdělil Jaroslav Svoboda ze zmíněného sdružení, který společně se svým kolegou ing. Jiřím Svobodou věnovali v posledním roce aleji nemalou část svého volného času. Stromořadí převážně lip a dubů, které lemuje úzkou silnici podél Opatovického kanálu v délce několika stovek metrů je totiž vážně ohroženo stoupající intenzitou dopravy. „Silničáři vyvíjejí snahu o odstranění desítek stromů v aleji, které podle nich brání především zimní údržbě. V posledních letech tak v okolí silnice zmizela řada stromů, aniž by byly vysazeny nové a nyní je snaha o skácení desítek dalších,“ vysvětluje Jaroslav Svoboda. Naštěstí se ale dosud snaha dobrovolných ekologických aktivistů setkává s porozuměním i většiny odborníků, kteří stav a význam aleje posuzují a tak se alespoň zatím daří masivnímu kácení zabránit. Alej je totiž významná nejen jako připomínka slavné historie rybníkářství na Pardubicku (na svém původním místě stojí nepochybně již několik století), ale je dnes současně i významnou přírodní lokalitou, poskytující životní prostor mnoha živočišným druhům.

Pernštejnská alej získala v celostátní anketě, ve které bylo letos nominováno přes šedesát stromořadí z celé republiky, 128 hlasů. To bylo mezi alejemi, nominovanými v rámci kraje, bezkonkurenčně nejvíce. Nicméně aktivisté považují za hlavní to, že se více lidí začalo o budoucnost této lokality zajímat. „Místo je častým cílem procházek a cyklovýletů mnoha lidí a řada z nich brala dosud přítomnost staletých stromů a celkový půvab místa jako samozřejmost. Ale pokud nebude péči o tuto alej věnována dostatečná pozornost a samozřejmě i přiměřené finanční prostředky na náročnou údržbu, mohla by v relativně krátké době alej v té podobě, jak ji dnes známe, zmizet,“ dodávají aktivisté, kteří se hodlají i nadále o osud lokality aktivně zajímat.

Anketu Alej roku pořádá každoročně sdružení ARNIKA. Miroslav Seiner z Chráníme stromy upozorňuje, že zájem o anketu v jiných krajích je větší než na Pardubicku. „Počet nominovaných alejí i počet lidí, kteří hlasují v anketě například na jižní Moravě nebo na Vysočině je významně vyšší než v našem regionu. Zdá se, že si tamní obyvatelé mnohem více uvědomují hodnotu alejí pro krajinu a aktivně se o ně zajímají, což vede i k lepší péči o stromy v krajině. Aleje byly a jsou v krajině vysazovány především kvůli lidem a lidé se musí znovu naučit si jich vážit a pečovat o ně.

Zdroje:

1)      https://arnika.org/alej-roku-2015-zdobi-cestu-u-jedovnic-v-jihomoravskem-kraji-ktery-se-pysni-i-druhou-nejlepe-hodnocenou-aleji-ankety

2)      https://alejroku.cz/2015/pernstejnska-alej-u-opatovickeho-kanalu

3)      Fotodokumentace: https://plus.google.com/photos/111344453500860226161/albums/6122515449657274001