Pan primátor odmítl náš návrh na nezávislé šetření problémů s vodou v Tyršových sadech

06.03.2016 14:24

V lednu t.r. jsme podali podnět primátorovi města, aby město zadalo nezávislé odborné hydrogeologické posouzení toho, zda došlo v parku ke změně vodních poměrů proti stavu před stavbou – tedy tzv. revitalizací parku, a to nejlépe formou průběžného monitorování stavu a porovnání zjištěných výsledků s hodnotami dříve prováděných měření, kterých má město k dispozici celou řadu.

K tomuto podnětu nás vedly informace, že město samo hodlá stavbu kvůli problémům s vodou reklamovat (viz například článek v MF DNES z 23. 12. 2015). Náš požadavek zmiňoval několik důvodů, které mohly při rekonstrukci ovlivnit změnu vodních poměrů v parku.

24. 2. nám odeslal pan primátor odpověď, ve které konstatuje toto:

1.       Dešťová voda z podzámeckého parku se musí vsáknout a nemůže odtéct jako ze střechy.

2.       Projekt revitalizace neměl za cíl odvést z parku rychle dešťovou vodu, ale naopak ji zadržet.

3.       O změně poměrů v Podzámeckém parku (Tyršovy sady) nelze v souvislosti s parkem hovořit. (doslovná citace)

4.       Park nejsou zpevněné plochy, ze kterých voda odteče okamžitě do kanalizace.  

5.       Při stavbě se ukázalo, že park nebyl parkem, ale skládkou stavební sutě.

6.       Stavební činnost neměla zásadně škodlivý vliv.

7.       Jakékoliv hodnocení je předčasné, protože park je živý organismus, který se stále vyvíjí.

8.       Pan primátor věří, že park bude žít a lidi i stromy jej budou mít rádi.

9.       Kavárna bude místem k odpočinku, k hygieně a pozorování života přírody i města.

 

Bereme tedy na vědomí, že odborné hydrogeologické hodnocení nepovažuje v současnosti pan primátor za potřebné, protože nevidí ve vodě zásadní problém. Budeme i nadále dle jeho rady trpěliví a situaci budeme trpělivě a soustavně sledovat - v ideálním případě z té kavárny, až bude jednou otevřena. 

Celý dopis si můžete přečíst zde.