K používání problematického herbicidu v pardubickém lesoparku na Dukle

17.06.2016 01:40
K likvidaci "nepohodlných" křovin v lesoparku na Dukle byl použit přípravek, který bude možná pro své potenciálně nebezpečné účinky na lidské zdraví v Evropě zakázán. 
 
Na konci května 2016 pardubická radnice na svém facebookovém účtu oznámila toto:
 
Po loňské revitalizaci lesoparku na Dukle se s jarem začínají hlásit o své „místo na slunci“ plevelné podrosty černého bezu, ostružin a malin. Ty po odstranění nadzemních částí vyrážejí nové odnože a lesopark opět zarůstá. V rámci údržby lesa proto byl porost v jižní části lesoparku ošetřen herbicidem, který tyto vitální křoviny zlikviduje. Jedná se o schválený prostředek a postřik není pro návštěvníky lesoparku ani jejich čtyřnohé mazlíčky nebezpečný.
 
Po dotazu na magistrát jsme obdrželi tuto zpřesňující informaci od Miroslava Míči vedoucího odboru životního prostředí
 
1)      Kdo zásah nařídil – v r. 2015 proběhla z dotačních titulů rekonstrukce lesoparku Dukla vč. pěstebních zásahů – odstranění podrostu ostružiny, malin a černého bezu v jižní části lesoparku. Při jarní kontrole na místě bylo konstatováno, že pouhé ožínání těchto úporných rostlin je nedostatečné. Vzhledem k udržitelnosti projektu po dobu 5 let není možné plochu nechat opětovně zarůst. Po konzultaci s externím odborným lesním hospodářem odbor životního prostředí rozhodl o aplikaci herbicidu Roundup Biaktiv, který je pro podobné účely schválen a běžně se používá
2)      Kdo konkrétně zásah prováděl (míněno organizaci, firma) – práce prováděly Služby města Pardubic a.s.
 
Paradoxem celé věci je, že k tomuto zásahu docházelo právě v době, kdy se na půdě Evropského parlamentu vedl ostrý boj o to, zda má být v celé Evropě glyphosate nebo konkrétní přípravky s tuto účinnou látkou zakázány.  V roce 2015 totiž Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny při Světové zdravotnické organizaci označila tuto látku za potenciálně rakovinotvornou pro lidi. Jiné studie toto zpochybňují a odlišný je i přístup různých vlád. Například ve Francii se vážně uvažuje o tom, že právě přípravek Roundup bude zakázán.
 
Celou záležitostí se v Pardubicích zabývá i zastupitel MO I Pardubice Filip Sedlák, který o této problematice informoval na jednání zastupitelstva městského obvodu své kolegy zastupitele. Byl pověřen spolu s pracovníky obvodu tuto problematiku dále rozpracovat a tak bude možná, podle názoru Filipa Sedláka, první pardubický městský obvod jedním z prvních v zemi, který využívání herbicidů na svém území zakáže. Filip sedlák k tomu uvedl:  "Je pro mě nepředstavitelné, že když WHO (světová zdravotnická organizace) řekne, že glyfosát je nebezpečný, tak my tady budeme jen sedět a nereagovat. Zdraví je pro moderního člověka mnohem důležitější, než to jestli někde v lese či chodníku vyčuhuje plevel. Když navíc připočtu, že se rozsáhlé postřiky provádějí po celém městě a bez vědomí obyvatel,  tak to nehodlám trpět a budu dále usilovat o zákaz těchto prostředků v celém městě."
 

Odkazy:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Glyfos%C3%A1t

 

https://arnika.org/glyfosat

 

https://ekonomika.idnes.cz/zeme-eu-se-neshodly-glyfosatu-hrozi-zakaz-fif-/eko_euro.aspx?c=A160520_084932_eko_euro_ozr