K otevření "revitalizovaných" Tyršových sadů

22.10.2015 08:37

Ukončení projektu tzv. REVITALIACE Tyršových sadů znamená pro spolek Chráníme stromy i uzavření případu, který v řadě z nás před čtyřmi lety probudil potřebu aktivně se zapojit do věcí veřejných v našem městě a posílil náš zájem o ochranu životního prostředí. 

 

Po celou dobu přípravy a realizace tohoto projektu jsme kritizovali ty prvky rekonstrukce parku, které jsme považovali za zbytečné, drahé a nevhodné do tohoto prostoru - především mohutnou betonovou promenádu a nové rozlehlé schodiště u kostela. Zvláště pro tyto prvky jsme projekt označili opakovaně za příklad neúčelného plýtvání veřejnými prostředky a nesprávného nakládání s evropskými dotacemi. Náš názor na tyto věci se ani nyní nezměnil,  spíše naopak.

.

Na rozdíl od mnoha jiných občanů i politiků Pardubic, kteří k celému případu po několik let mlčeli, nebo mu jen pasivně přihlíželi, necítíme ale nyní potřebu výsledek rekonstrukce jakkoli dále komentovat, nebo k našim dřívějším vyjádřením něco dodávat.

 

Přáli bychom si, aby park přes všechny dřívější spory alespoň kvalitně sloužil lidem a aby se v něm také dobře dařilo stromům, keřům a všemu živému.

 

Hlavním naším cílem bylo po celé ty roky zabránit při rekonstrukci zbytečnému kácení. Máme radost, že v parku díky nám zůstalo proti původnímu plánu zhruba 130 vzrostlých stromů a navíc několik krásných keřových skupin, původně také odsouzených k zániku. Park by nyní, bez této námi ubráněné zeleně, vypadal úplně jinak.

 

Za Spolek Chráníme stromy

 

Jaroslav Svoboda, Jiří Svoboda, Miroslav Seiner