Drážka, Dubina: Oprava horkovodu a kácení dřevin

07.03.2015 12:59

V roce 2015 bude na Drážce a na Dubině pokračovat výměna horkovodního potrubí. Z tohoto důvodu budou vykácené stromy, které rostou nad trasou horkovodu. Stromy jsou označené červenou značkou u paty kmene.

Správních řízení se chceme účastnit a hlídat nutnost kácení i dostatečnost náhradní výsadby