Česká inspekce životního prostředí neshledala kácení Pod Vinicí jako nezákonné

14.02.2016 12:07

Ohledně kácení na Vinici, kde padlo 12 velikých stromů bez plnohodnotného správního řízení, nám Česká inspekce ŽP napsala, že Povodí Labe zákon neporušilo, protože svůj zájem kácet ve zvláštním režimu městu podle zákona oznámilo a město (konkrétně odbor životního prostředí) nevyužilo své zákonné možnosti kácení zastavit. Jinými slovy jsme se dozvěděli to, co jsme věděli - zásadní odpovědnost za to, co se na Vinici stalo, nesou úředníci magistrátu. To, že nám inspekce současně napsala že "upozorní magistrát města Pardubic na nutnost být si v dalších případech kácení trvale vědom možných zásahů i do jiných oblastí než je ochrana dřevin" je sice pěkné, ale pro nás zcela nepostačující. Věc pro nás tímto verdiktem ČIŽP nekončí. Teď nás bude velmi zajímat, proč město "nevyužilo svého práva kácení zastavit", když to udělat mohlo.

Pokud Vás zajímá, jak úřední obhajoba kácení vypadá, můžete se podívat na odpověď České inspekce životního prostředí