Bezohledné zničení biokoridoru u Bylanky ve Svítkově

28.04.2016 01:49

V březnu došlo ve Svítkově k velmi závažnému případu nedovoleného kácení. Na soukromých pozemcích v okolí potoka Bylanky v rozporu s rozhodnutím úřadu zde bylo bez skáceno celkem 11 vzrostlých stromů. Přitom majitel (pan Petr Šumbera) dostal od úřadu povolení skácet pouze čtyři stromy, skácení dalších sedmi bylo tedy prokazatelně v rozporu se zákonem. Šlo o zdravé a velké stromy - tři javory, lípu, smrk, topol a javor. U žádného z nich neshledal úřad důvod k tomu, aby měly být skáceny.

Smutné na případu je především to, že kácením byl nevratně zničen celý prostor okolí potoka Bylanky v tomto úseku, který byl veden jako chráněný biokoridor. 

Díky pozornosti místních občanů byl o kácení bezprostředně informován místní úřad, který zareagoval okamžitě - na místě zdokumentoval situaci a podal podnět k České inspekci životního prostředí, která by měla rozhodnout o míře provinění a případné sankci pro majitele. Případ se odehrál již před měsícem, ale o výsledku šetření inspekce zatím nemáme žádnou informaci.

Občané kontaktovali i náš spolek, přispěli jsme urgentní radou a předali kontakty na média a připojili jsme i samostatně podání na inspekci, abychom mohli sledovat, jak vysokou sankce inspekce udělí. Právě nedostatečná výše snakcí bývá totiž v podobných případech největším problémem. Orgány ochrany příprody by měly v těchto případech postupovat nekopromisně a ukládat takové pokuty, aby měly i odstrašující účinek. 

O případu informovala i Česká televize v této reportáži regionálního zpravodajství.